Czy mogę jeździć skuterem ? - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Czy mogę jeździć skuterem ?

Data publikacji 25.10.2018

Czy do kierowania skuterem wystarczy karta rowerowa ? Ile trzeba mieć lat, żeby móc kierować skuterem ? – pytają przyszli motorowerzyści. Są też tacy, którzy nie wykazując żadnego zainteresowania przepisami kierują pojazdami, narażając się na konsekwencje prawne i finansowe w przypadku kontroli lub wypadku.

Zgodnie z prawem do kierowania motorowerem (skuterem), czyli pojazdem jedno lub wielośladowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h, uprawnia prawo jazdy kategorii AM.

Warto zaznaczyć, że osoby, które przed 19 stycznia 2013 r. zdobyły kartę motorowerową, mogą korzystać z uprawnień do ukończenia przez tę osobę 18 roku życia. Osiągając pełnoletniość posiadacz karty motorowerowej winien zgłosić się do właściwego wydziału komunikacji, gdzie złoży wniosek o wydanie prawa jazdy kategorii AM. Ważne: trzeba poddać się badaniom lekarskim przewidzianym dla kierowców.

Obecnie aby otrzymać uprawnienia do kierowania motorowerem trzeba spełnić następujące warunki:

 • Mieć ukończone 14 lat.
 • Uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do kierowania pojazdami.
 • Odbyć kurs w ośrodku nauki jazdy.
 • Zdać egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy.
 • Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą dodatkowo przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, na otrzymanie uprawnień.

Kurs na kategorię AM obejmuje:

 • 10 godzin wykładów obejmujących:
 • Przepisy ruchu drogowego (Ustawa prawo o ruchu drogowym)
 • Znaki i sygnały drogowe
 • Zajęcia z pierwszej pomocy
 • Obsługa pojazdu i obowiązki właściciela

Kryteria pozwalające przystąpić do egzaminu:

10 godzin zajęć praktycznych obejmujących między innymi:

 • Omówienie budowy motoroweru, manewry na placu
 • Ruszanie z miejsca
 • Slalom szybki i slalom wolny
 • Ruszanie na wzniesieniu
 • Hamowanie i hamowanie w miejscu
 • Pozycja na motorowerze
 • Właściwe posługiwanie się mechanizmami motocykla,
 • Jazda w ruchu miejskim

Ważne! Osoby, które ukończyły 18 lat przed wejściem w życie nowych przepisów (19 stycznia 2013 r). na zasadzie praw nabytych zachowują przywilej jeżdżenia motorowerem, bez obowiązku posiadania prawa jazdy lub karty motorowerowej.