„Bezpieczny Pieszy” na zabrzańskich drogach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

„Bezpieczny Pieszy” na zabrzańskich drogach

Data publikacji 06.11.2018

Zabrzańscy policjanci prowadzą działania „Bezpieczny pieszy”. Akcja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez ograniczenie liczby zdarzeń z ich udziałem. Zwłaszcza teraz kiedy szybciej zapada zmrok, a warunki atmosferyczne ograniczają widoczność na drodze. Akcja policyjna zakończy się o 19.00.

Policjanci dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, oprócz codziennych kontroli drogowych prowadzą również cykliczne działania drogowe. Działania „Bezpieczny Pieszy”, które w godzinach od 11.00 do 19.00 prowadzą dzisiaj policjanci zabrzańskiej drogówki mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Szybciej zapadający zmrok, niesprzyjające warunki atmosferyczne, lekceważenie przepisów ruchu drogowego, pośpiech, roztargnienie, ciemne ubrania i brak elementów odblaskowych to czynniki, które mają wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Policjanci prowadzą więc wzmożone kontrole stosowania się przez pieszych do przepisów ruchu drogowego. Pod szczególnym nadzorem znajdują się jednak nie tylko piesi ale również kierujący pojazdami. Bowiem bezpieczeństwo pieszych zależy również od stosowania się kierowców do obowiązujących przepisów ruchu drogowego i wzajemnego szacunku jako użytkowników dróg. Wobec tego mundurowi w rejonie przejść dla pieszych oraz skrzyżowań będą również mierzyli prędkość z jaką poruszają się kierujący pojazdami. Priorytetem akcji jest bowiem ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych, jak również podniesienie świadomości wśród kierujących pojazdami, że piesi są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo na drodze zależy głównie od nas samych. Ryzykowne zachowania pośpiech i roztargnienie na drodze doprowadziły już do niejednej tragedii.