Trwają działania „Bezpieczne skrzyżowania” - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Trwają działania „Bezpieczne skrzyżowania”

Data publikacji 04.01.2019

Do godz. 18.00 policjanci zabrzańskiej drogówki prowadzą działania „Bezpieczne skrzyżowania”. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez ograniczenie ilości wypadków drogowych w rejonie skrzyżowań. Funkcjonariusze obserwują zachowanie uczestników ruchu drogowego w rejon skrzyżowań i reagują na wykroczenia popełniane na przejściach dla pieszych i głównych ciągach komunikacyjnych – miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych.

Punktualnie o godz. 11.00 na terenie garnizonu zabrzańskiego policjanci z wydziału ruchu drogowego rozpoczęli działania „Bezpieczne skrzyżowania”. Podczas trwania akcji szczególnym nadzorem ze strony funkcjonariuszy zostały objęte skrzyżowania, przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowań oraz miejsca, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa w tych rejonach i potrwają do godz. 18.00.