2014 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

2014 - rok pieszego