2018 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

2018 - rok pieszego