Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Kierownictwo

Kierownictwo

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W ZABRZU

insp. DARIUSZ KOPEĆ

 

 

 

p.o. I ZASTĘPCY KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W ZABRZU

mł. insp. PAWEŁ KOPERNIK

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 2004 r., Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Ziętka w Katowicach - 2006 r., Studia Podyplomowe-Administracja w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - 2013 r., Studia Podyplomowe-Zarządzanie kryzysowe - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - 2016 r.

Przebieg służby:

 • 15 lutego 1995 r. - przyjęty do służby - referent Plutonu Patrolowego Komisariatu Policji w Knurowie
 • 1 grudnia 1995 r. - policjant na w/e starszego dzielnicowego Referatu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Knurowie
 • 1 sierpnia 1996 r. - policjant Plutonu Patrolowo - Interwencyjnego Komisariatu Policji w Knurowie
 • 1 marca 1998 r. - starszy policjant  Plutonu Patrolowo - Interwencyjnego Komisariatu Policji w Knurowie
 • 1 lipca 2000 r. - referent Ogniwa Patrolowego Komisariatu Policji w Knurowie
 • 1 czerwca 2004 r. - specjalista Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
 • 1 listopada 2004 r. - specjalista Zespołu Operacji Policyjnych Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
 • 06 grudnia 2004 r. - p.o. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji VI w Gliwicach
 • 07 marca 2005 r. - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VI w Gliwicach
 • 1 marca 2006 r. - p.o. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji I w Gliwicach
 • 16 kwietnia 2006 r. - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Gliwicach
 • 7 września 2014 r. - Komendant Komisariatu Policji I w Gliwicach
 • 25 stycznia 2016 r. - p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu
 • 25 lipca 2016 r. - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu
 • 1 listopada 2016 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu 
 • 10 sierpnia 2019 r.- p.o. I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu 

 

p.o. ZASTĘPCY KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W ZABRZU

podinsp. JACEK NOWAK

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 2000 r., Absolwent Akademii Świętokrzyskiej na kierunku Politologia - 2003 r., Studia PodyplomoweZarządzenie i Umiejętności Managerskie - Uniwersytet Śląski – 2005 r., Studia Podyplomowe - Zarządzanie Kryzysowe - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - 2014 r.

Przebieg służby:

 • 16 października 1991 r. - przyjęty do służby - aplikant Plutonu Konwojowo-Ochronnego wydziały Prewencji KRP w Zabrzu
 • 1 marca 1993 r. - policjant Plutonu Konwojowo-Ochronnego Wydziału Prewencji KRP w Zabrzu 
 • 1 listopada 1995 r. - starszy policjant Plutonu Konwojowo-Ochronnego Wydziału Prewencji KRP w Zabrzu 
 • 1 maja 1998 r. - asystent Sekcji I Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP w Zabrzu
 • 1 kwietnia 1999 r. - asystent Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Zabrzu
 • 16 sierpnia 2000 r. - specjalista Sekcji Kryminalne KMP w Zabrzu
 • 1 kwietnia 2001 r. - Kierownik Referatu Kryminalnego KP III w Zabrzu
 • 2 lutego 2004 r. p.o. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji III w Zabrzu
 • 1 maja 2004 r. -Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III w Zabrzu
 • 1 października 2009 r. -Zastępca Komendant Komisariatu Policji V w Zabrzu
 • 1 listopada 2013 r. - p.o. Komendanta Komisariatu Policji V w Zabrzu
 • 2 stycznia 2014 r. - Komendant Komisariatu Policji V w Zabrzu
 • 1 kwietnia 2016 r. - Komendant Komisariatu Policji III w Zabrzu
 • 15 lutego 2018 r. - Komendant Komisariatu Policji I w Zabrzu
 • 10 sierpnia 2019 r. - p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu