Wiadomości

Przechodzili w niedozwolonym miejscu – podsumowanie działań

Data publikacji 17.12.2015

Wczoraj przez 8 godzin popołudniowej służby, policjanci zabrzańskiej drogówki prowadzili działania ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych. Pora roku, panujące warunki atmosferyczne, bagatelizowanie przepisów i niefrasobliwość uczestników ruchu drogowego to czynniki, które powodują zwiększoną liczbę zdarzeń z udziałem pieszych.

Policjanci zabrzańskiej drogówki, którzy wczoraj pełnili popołudniową służbę ze szczególną troską zwracali uwagę na pieszych użytkowników dróg. W ramach akcji „Kontrola drogowa – Pieszy” Niesprzyjające warunki atmosferyczne, szybko zapadający zmrok, a także nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i roztargnienie uczestników ruchu drogowego powodują zwiększona liczbę zdarzeń. Niestety, pieszy w zderzeniu z samochodem ponosi najpoważniejsze konsekwencje. Dlatego też mundurowi zabrzańskiej komendy ponownie przeprowadzili działania mające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. W trakcie prowadzonej akcji policjanci ujawnili 9 wykroczeń popełnionych przez kierujących i 41 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Piesi najczęściej łamali prawo poprzez przechodzenie w miejscu niedozwolonym i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, natomiast kierujący najczęściej nieustępowali pierwszeństwa pieszym. Za popełnione wykroczenia zostali ukarani mandatami karnymi.