Odprawa roczna zabrzańskich policjantów - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Odprawa roczna zabrzańskich policjantów

Data publikacji 09.01.2019

W Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu odbyła się odprawa służbowa podsumowująca wyniki pracy mundurowych w 2018 roku. W naradzie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Justyński, Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Z-ca Prezydenta Zabrza Krzysztof Lewandowski, kierownictwo zabrzańskiej komendy, policjanci oraz pracownicy policji, a także zaproszeni goście. Podczas narady omówiono wyniki pracy osiągnięte w minionym roku oraz cele i założenia na rok bieżący.

Wśród gości narady służbowej był również szef zabrzańskiej prokuratury pan Wojciech Czapczyński, Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu Zbigniew Juskowiak, Komendant Straży Pożarnej w Zabrzu Kamil Kwosek, a także Przewodniczący Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego Joachim Wienchor i Naczelnik Wydziału Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miasta Zabrze Artur Nowakowski. Naradę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Zabrzu mł. insp. Marek Nowakowski, który powitał gości, a następnie przedstawił plan narady. Przypomniał o najważniejszych wydarzeniach kryminalnych minionego roku i przedstawił informację o wynikach pracy osiągniętych przez wydziały kryminalny i do walki z przestępczością gospodarczą. Szef zabrzańskich policjantów dokonał również podsumowania wyników wydziałów prewencji i ruchu drogowego. Odrębnym elementem sprawozdawczym było podsumowanie prowadzonych przez komendę inwestycji oraz współpracy z władzami miejskim, radą miejską, strażą pożarną, strażą miejską jak również współpracy z zabrzańską prokuraturą. Następnie komendant przypomniał wprowadzone programy policyjne takie jak „Twoja Komenda” i „Dzielnicowy Bliżej Nas”, a także poruszył zagadnienia związane z realizacją mapy zagrożeń na terenie Zabrza.

Komendant podziękował podległym mu policjantom i pracownikom cywilnym za trud i wysiłek włożony w pracę w 2018 roku. Komendant przedstawił również główne kierunki pracy na rok bieżący.
Po części sprawozdawczej głos zabrała Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka - Szulik. Wypowiedź były wypełniona gratulacjami osiągnięcia dobrych wyników, podziękowaniem za dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnieniem wsparcia i chęci współpracy w roku bieżącym.
Na koniec spotkania głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Justyński. Podziękował zabrzańskim policjantom za zaangażowanie i rzetelne wykonywanie zadań. Wskazał, że poprzez systematyczną pracę zabrzański garnizon jest jedną z wyróżniających się jednostek. Wskazał również obszary, w których należy jeszcze pracować dla osiągnięcia pełnej satysfakcji. Na koniec przemówienia podkreślił, że mocno wierzy w potencjał, który drzemie w zabrzańskich policjantach. Są to fachowcy doceniani na szczeblu województwa, którzy profesjonalnie podchodzą do wykonywanych zadań.

 • policjanci podczas odprawy
 • policjanci podczas odprawy
 • policjanci podczas odprawy
 • policjanci podczas odprawy
 • policjanci podczas odprawy
 • policjanci podczas odprawy
 • policjanci podczas odprawy
 • policjanci podczas odprawy
 • policjanci podczas odprawy
 • policjanci podczas odprawy
 • policjanci podczas odprawy
 • policjanci podczas odprawy